Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+®

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Sałata

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Sałata

Dolistne

1-2

200-300 

Wykonać łącznie 2-3 zabiegów:

• 1 zabieg 7 dni po przyjęciu się rozsady,
• następne zabiegi wykonywać w odstępach
7-14 dni
oraz

• dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Stosowanie alternatywne

Zabiegi można również wykonywać w mikrodawkach np. 0,5-0,75 l/ha do każdego zabiegu dolistnego tak aby łączna dawka wynosiła 4-8 l/ha.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.