Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+®

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Uprawy jagodowe

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

Termin

Jagodniki

Stosowanie dolistne

1,5-3

0,2-0,5

Stosować co 7-14 dni przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści oraz po wystąpieniu warunków stresowych

Jagodniki 
pod osłonami

Stosowanie dokorzeniowe

10-20

0,2

Stosować w odstępach 7-14 dniowych przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających.

Jagodniki 
w gruncie

Stosowanie dokorzeniowe

20-40

0,2

Wykonać 3-5 zabiegów w sezonie w odstępach 7-14 dniowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.