Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+®

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Papryka pod osłonami

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Papryka

Dolistne

2-3

200-800 

Wykonać min. 2-5 zabiegów:

• pierwszy 3-4 dni przed wysadzeniem rozsady,
• 7 dni po przyjęciu się rozsady,
• następne zabiegi wykonywać w odstępach
7-14 dni,
• każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.