Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+®

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Pomidor

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Pomidor

Dolistne

1-3

200-600 

Wykonać łącznie 2-5 zabiegów:

• w fazie 20% zakrycia międzyrzędzi,
• następne zabiegi wykonywać w odstępach
7-14 dni
oraz

• dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Stosowanie alternatywne

Zabiegi można również wykonywać w mikrodawkach np. 0,5-0,75 l/ha do każdego zabiegu dolistnego tak aby łączna dawka wynosiła 4-8 l/ha.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.