Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+®

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Ogórek pod osłonami

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Ogórek

Dolistne

2-3

200-800 

Wykonać min. 2-5 zabiegów:

• pierwszy 3-4 dni przed wysadzeniem rozsady,
• 7 dni po przyjęciu się rozsady,
• następne zabiegi wykonywać w odstępach
7-10 dni,
• każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Stosowanie alternatywne

Zabiegi można również wykonywać w mikrodawkach np. 0,5-0,75 l/ha do każdego zabiegu dolistnego tak aby łączna dawka wynosiła 4-8 l/ha.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.