Przejdź do treści

Agro-Sorb® Folium

Burak cukrowy

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Burak cukrowy

Dolistne

1-2

200-300 

Wykonać min. 2-5 zabiegów:

• w fazie 2-5 liści,
• następne zabiegi wykonywać co 7-14 dni
• każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.