Przejdź do treści

Agro-Sorb® Folium

Pomidor

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Pomidor

Stosowanie dolistne

1-2

200

Wykonać 1-2 zabiegi:

• kwitnienie 1 grona,
• kwitnienie 3 grona
oraz

• dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.