Przejdź do treści

Agro-Sorb® Folium

Sałata

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Sałata

Stosowanie dolistne

1-2

200 - 300

Wykonać łącznie 2-3 zabiegów:

• 1 zabieg 7 dni po przyjęciu się rozsady,
• następne zabiegi wykonywać w odstępach
7-14 dni
oraz

• dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.