Przejdź do treści

Agro-Sorb® Folium

Ziemniak

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin


Ziemniak

Dolistne

1-2

200-300 

Wykonać min. 2-5 zabiegów:

• pierwszy w fazie 30% zakrycia międzyrzędzi,
• następne zabiegi wykonywać co 7-14 dni,
• każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.