Stosowanie Agro-Sorb® Folium

Skład:

Wolne aminokwasy: (102g/L), 9,3% (m/m)
Aminokwasy ogółem: 12% (m/m)
Azot całkowity (N): 2,1% (m/m)
Bor (B): 0,02% (m/m)
Mangan (Mn): 0,05% (m/m)
Cynk (Zn): 0,07% (m/m)
Postać: płynna

Zalecenia ogólne

Uprawy polowe

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Rzepak ozimy Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać łącznie 3 zabiegi:

 • 1 zabieg jesienią w fazie 5 - 8 liści
 • 1 - 2 zabiegi wiosną:
  - pierwszy po wznowieniu wegetacji
  - drugi przed kwitnieniem

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Rzepak jary Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać 1-2 zabiegi:

 • pierwszy w fazie 5-8 liści,
 • drugi przed kwitnieniem

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Zboża ozime Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać łącznie 3 zabiegi:

 • 1 zabieg jesienią w fazie 3-4 liści,
 • 1-2 zabiegi wiosną: - pierwszy w fazie ruszenia wegetacji,
  - drugi w fazie kłoszenia (przed kwitnieniem)

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Zboża jare Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać łącznie 1-2 zabiegi:

 • pierwszy w fazie krzewienia roślin,
 • drugi w fazie kłoszenia (przed kwitnieniem)

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Kukurydza Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać 1-2 zabiegi:

 • od fazy 4-6 liści do uzyskania wysokości roślin uniemożliwiającej zabiegi oprysku

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Warzywa

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Pomidor Stosowanie dolistne 1-2 200

Wykonać 1-2 zabiegi:

 • kwitnienie 1 grona,
 • kwitnienie 3 grona

oraz

 • dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych.
Ogórek Stosowanie dolistne 1-2 200

Wykonać 1-2 zabiegi:

 • w okresie kwitnienia

oraz

 • dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych
Warzywa korzeniowe Stosowanie dolistne 1-2 200

Wykonać 1-2 zabiegi:

 • na początku lipca

oraz

 • dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych.
Warzywa kapustne Stosowanie dolistne 1-2 200

Wykonać 1-2 zabiegi:

 • w fazie wiązania główek lub róż

oraz

 • dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych.
Warzywa cebulowe Stosowanie dolistne 1-3 200

Wykonać 1-2 zabiegi:

 • w fazie wiązania cebul

oraz

 • dodatkowo w przypadku pojawienia się warunków stresowych.

Uprawy sadownicze

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Sady Stosowanie dolistne 0,5-1

Każdorazowo do wspomagania zabiegów z nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin jak: fungicydy, insektycydy. Adjuwant.

1-2 300-800

Wykonać łącznie 3 opryski w sezonie:

 • na początku kwitnienia,
 • w fazie opadania płatków kwiatowych,
 • 2-3 tygodnie po kwitnieniu

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Rośliny ozdobne

Uprawa Stosowanie Dawka ml (jednorazowa) Ilość cieczy roboczej
(litry)
Stężenie Termin
Rośliny rabatowo-balkonowe Stosowanie dolistne 50-100 10 0,5-1,0

Stymulator wzrostu stosować jednorazowo w formie oprysku po przyjęciu się roślin (2 tygodnie po posadzeniu) oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Trawniki Stosowanie dolistne 50-100 10 0,5-1,0

Opryskiwać trawnik po rozpoczęciu wegetacji oraz 2-3 krotnie po koszeniu oraz dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Sposób sporządzania cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość stymulatora wzrostu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie umyć.

Środki ostrożności

Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem. Podczas stosowania zachować podstawowe środki ostrożności, w tym unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Po pracy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku dostania się środka do oczu przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Używać okularów, rękawic i ubrań ochronnych. Nie dopuścić do przedostawania się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

Przechowywanie stymulatora wzrostu

Przechowywać w temperaturze od 0°C do +30°C w oryginalnych opakowaniach, dokładnie zamkniętych w suchym pomieszczeniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od zwierząt, żywności i pasz dla zwierząt.

Uwaga

AGRO-SORB® Folium może być stosowany łącznie ze środkami ochrony roślin. Stymulator wzrostu jest zwykle zgodny z większością powszechnie używanych środków ochrony roślin i nawozów. Należy unikać mieszanin wysokozasadowych. W przypadku wątpliwości zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie mieszaniny. Zalecane jest dostosowanie się do ogólnych zasad obowiązujących w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów. Zwłaszcza zasady konieczności natychmiastowego zastosowania mieszaniny po sporządzeniu cieczy użytkowej oraz nieprzetrzymywania cieczy w zbiorniku opryskiwacza po oprysku.

Zobacz inne produkty