Przejdź do treści

Agro-Sorb® Organic Folium+

Marchew

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Marchew

Stosowanie dolistne

1,5-2

200-300

Wykonać łącznie 2-5 zabiegów:

• 1 zabieg w fazie 4-5 liści,
• następne zabiegi wykonywać w odstępach
7-14 dni
oraz

• dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.