Przejdź do treści

Agro-Sorb® Organic Folium+

Trawy

Uprawa

Stosowanie

Dawka ml (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej (litry)

Stężenie

Termin

Trawniki

Stosowanie dolistne

50-100

10

0,5-1,0

Wykonać min. 3-4 zabiegów:

• pierwszy po rozpoczęciu wegetacji,
• 2-3 krotnie po koszeniu,
• każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.