Przejdź do treści

Agro-Sorb® Organic Folium+

Rośliny ozdobne

Uprawa

Stosowanie

Stężenie %

Termin

Rośliny rabatowo-balkonowe

Stosowanie dokorzeniowe
i dolistne

0,4-0,8
 

Nawóz stosować w formie oprysku (sadzonki zielone) lub podlewania, co 7 dni stosując odpowiednie do danej technologii uprawy systemy nawadniające oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Uprawa

Stosowanie

Stężenie %

Termin

Rośliny cebulowe

Stosowanie dokorzeniowe

0,4-0,8
 

Nawóz stosować w formie podlewania, co 7 dni stosując odpowiednie do danej technologii uprawy systemy nawadniające oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.