Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+® Mg 

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Ziemniak

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Ziemniak

Dolistne

2-3

0,25-0,5%
(250-500 ml nawozu w 100 l wody)

300-500

Wykonać łącznie 3-6 zabiegów:

• 1 zabieg w fazie formowania pędów bocznych,
• 1-2 zabiegi w trakcie tworzenia bulw,
• 1-2 zabiegi w fazie tworzenia kwiatostanów.

Dokorzeniowe

5-10
Łączna dawka nawozu w całym sezonie 40 l/ha.

Stosować co 7-15 dni podczas wegetacji przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniania.

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Ziemniak

Dolistne

2-3

0,25-0,5%
(250-500 ml nawozu w 100 l wody)

300-500

Wykonać łącznie 3-6 zabiegów:

• 1 zabieg w fazie formowania pędów bocznych,
• 1-2 zabiegi w trakcie tworzenia bulw,
• 1-2 zabiegi w fazie tworzenia kwiatostanów.

Ziemniak

Dokorzeniowe

5-10
Łączna dawka nawozu w całym sezonie 40 l/ha.

Stosować co 7-15 dni podczas wegetacji przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniania.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.