Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+® Mg 

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Cebula

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Cebula

Dolistne

2-3

0,25-0,5%
(250-500 ml nawozu w 100 l wody)

300-500

Wykonać łącznie 2-3 zabiegów:

• 1 zabieg wykonać 1-2 tygodnie po wschodach,
• 1-2 zabieg w fazie intensywnego wzrostu szczypioru.

Dokorzeniowe

5-10
Łączna dawka nawozu w całym sezonie 40 l/ha.

Stosować co 7-15 dni podczas wegetacji przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniania.

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Cebula

Dolistne

2-3

0,25-0,5%
(250-500 ml nawozu w 100 l wody)

300-500

Wykonać łącznie 2-3 zabiegów:

• 1 zabieg wykonać 1-2 tygodnie po wschodach,
• 1-2 zabieg w fazie intensywnego wzrostu szczypioru.

Cebula

Dokorzeniowe

5-10
Łączna dawka nawozu w całym sezonie 40 l/ha.

Stosować co 7-15 dni podczas wegetacji przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniania.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.