Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+® Mg 

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Malina

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Malina

Dolistne

2-3

0,25-0,5%
(250-500 ml nawozu w 100 l wody)

300-600 

Wykonać łącznie 4-6 zabiegów:

• 2-3 w okresie od pojawienia się pierwszych liści do początku kwitnienia,
• 2-3 zabiegi co 7-10 dni miedzy zakończeniem kwitnienia a zbiorem owoców.

Dokorzeniowe

5-10

300-600

Wykonać zabiegi co 7-15 dni podczas wegetacji przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniania.

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Malina

Dolistne

2-3

0,25-0,5%
(250-500 ml nawozu w 100 l wody)

300-600

Wykonać łącznie 4-6 zabiegów:

• 2-3 w okresie od pojawienia się pierwszych liści do początku kwitnienia,
• 2-3 zabiegi co 7-10 dni miedzy zakończeniem kwitnienia a zbiorem owoców.

Malina

Dokorzeniowe

5-10

300-600

Wykonać zabiegi co 7-15 dni podczas wegetacji przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniania.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.