Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+® Ca

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Uprawy sadownicze

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Sady

Dolistne

0,3-0,4

100

Niezbędne minimum to 5 zabiegów w sezonie:

• począwszy od fazy zawiązywania owoców
• każdorazowo po stwierdzeniu niedoborów.

lub 3-4

500-1000

Dokorzeniowe

8-15

Podlewać rośliny w odstępach
2-3 tygodniowych podczas całego okresu owocowania.

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Sady

Dolistne

0,3-0,4

100

Niezbędne minimum to 5 zabiegów w sezonie:

• począwszy od fazy zawiązywania owoców
• każdorazowo po stwierdzeniu niedoborów.

Sady

Dolistne

lub 3-4

500-1000

Sady

Dokorzeniowe

8-15

Podlewać rośliny w odstępach 2-3 tygodniowych podczas całego okresu owocowania.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.