Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+® Ca

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Porzeczka

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Porzeczka

Dolistne


0,3-0,4

100

Zabiegi opryskiwania rośliny wykonywać od wykształcenia liści do zbiorów.

lub 1,5-3

400-600

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Porzeczka

Dolistne

0,3-0,4

100

Zabiegi opryskiwania rośliny wykonywać od wykształcenia liści do zbiorów.

Porzeczka

Dolistne

lub 1,5-3

400-600

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.