Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+® Ca

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Zboża jare

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Zboża jare

Dolistne

1-2

200-300 

Wykonać min. 1 - 2 zabiegi:

• pierwszy w fazie krzewienia roślin,
• drugi przed fazą kłoszenia (przed kwitnieniem),
• każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.