Przejdź do treści

Agro-Sorb® Radiculum

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Pomidor

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

l/tunel
(250 m2)

Termin

Pomidor

Dokorzeniowe

Maty

10-20

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

W gruncie

0,5-1

Pod osłonami

Maty

10-20


W gruncie


0,5-1

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

l/tunel
(250 m2)

Termin

Pomidor

Dokorzeniowe

Maty

10-20

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Pomidor

Dokorzeniowe

W gruncie

0,5-1

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Pomidor

Pod osłonami

Maty

10-20

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Pomidor

Pod osłonami

W gruncie

0,5-1

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.