Przejdź do treści

Agro-Sorb® Radiculum

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Uprawy jagodowe

Uprawa

Stosowanie

Stężenie %

Termin

Rośliny jagodowe

Dokorzeniowe

Pod
osłonami

Maty

0,05-0,2

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

W gruncie

0,05-0,2

Uprawy polowe

0,05-0,2

Zasilanie roślin 3-5 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Uprawa

Stosowanie

Stężenie %

Termin

Rośliny jagodowe

Dokorzeniowe

Pod
osłonami

Maty

0,05-0,2

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Rośliny jagodowe

Dokorzeniowe

Pod
osłonami

W gruncie

0,05-0,2

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Rośliny jagodowe

Dokorzeniowe

Uprawy polowe

0,05-0,2

Zasilanie roślin 3-5 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.