Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+® Humus

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Kapusta

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

l/tunel
(250 m2)

Termin

Kapusta

Stosowanie dolistne

1,5-3

0,2-0,5

-

co 7 - 14 dni

• przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści
oraz

• po wystąpieniu warunków stresowych

Stosowanie dokorzeniowe

20-40

-

0,5-1

w całym sezonie podzielone odpowiednio na 3-5 zabiegów w odstępach 7-14 dni

Uprawa

Stosowanie


Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

l/tunel
(250 m2)

Termin

Kapusta

Stosowanie dolistne

1,5-3

0,2-0,5

-

co 7 - 14 dni

• przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści
oraz

• po wystąpieniu warunków stresowych

Kapusta

Stosowanie dokorzeniowe

20-40

-

0,5-1

w całym sezonie podzielone odpowiednio na 3-5 zabiegów w odstępach 7-14 dni

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.