Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+® Humus

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Uprawy jagodowe

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

l/tunel
(250 m2)

Termin

Jagodniki

Dolistne

1,5-3

0,2-0,5

-

co 7 - 14 dni

• przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści
oraz

• po wystąpieniu warunków stresowych

Dokorzeniowe


Pod 
osłonami

Grunt

10-20

0,05-0,2

-

co 7-14 dni przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających

Maty

10-20

0,05-0,2

-

co 7-14 dni przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających

W gruncie

20-40

-

0,5-1

3-5 zabiegów w sezonie pogłówne podlewanie roślin w odstępach 7-14 dniowych

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

l/tunel
(250 m2)

Termin

Jagodniki

Dolistne

1,5-3

0,2-0,5

-

co 7 - 14 dni

• przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści
oraz

• po wystąpieniu warunków stresowych

Jagodniki

Dokorzeniowe

pod osłonami
grunt/maty

10-20

0,05-0,2

-

co 7-14 dni przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających

Jagodniki

Dokorzeniowe

w gruncie

20-40

-

0,5-1

3-5 zabiegów w sezonie pogłówne podlewanie roślin w odstępach 7-14 dniowych

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.