Stosowanie Agro-Sorb® Radiculum

Biostymulator – do ukorzeniania roślin i stymulacji systemu korzeniowego.

Skład:

Wolne aminokwasy: 6% (m/m)
Aminokwasy ogółem: 7% (m/m)
Azot całkowity (N): 2,9% (m/m)
Fosfor (P2O5): 1% (m/m)
Substancja organiczna w suchej masie: 70% (m/m)
Sucha masa: 20% (m/m)
Postać: płynna

Zalecenia ogólne

Warzywa

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % l/tunel
(250 m2)
Termin
Warzywa Maty 10-20

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania

W gruncie 0,5-1

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania

Uprawy polowe 0,05-0,2

Zasilanie roślin 3-5 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych.

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % l/tunel
(250 m2)
Termin
Warzywa Stosowanie dokorzeniowe
Pod osłonami
Maty
10-20 - -

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania

Warzywa Stosowanie dokorzeniowe
Pod osłonami
W gruncie
- - 0,5-1

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania

Warzywa Stosowanie dokorzeniowe
Uprawy polowe
- 0,05-0,2 -

Zasilanie roślin 3-5 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych.

Rośliny jagodowe

Uprawa Stosowanie Stężenie % Termin
Rośliny jagodowe Maty 0,05-0,2

Pogłówne zasilanie roślin w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawadniających.

W gruncie 0,05-0,2
Uprawy polowe 0,05-0,2

Zasilanie roślin 3-5 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych.

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % l/tunel
(250 m2)
Termin
Rośliny jagodowe Stosowanie dokorzeniowe
Pod osłonami
Maty
0,05-0,2

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania

Rośliny jagodowe Stosowanie dokorzeniowe
Pod osłonami
W gruncie
0,05-0,2

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania

Rośliny jagodowe Stosowanie dokorzeniowe
Uprawy polowe
0,05-0,2

Zasilanie roślin 3-5 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych.

Rośliny ozdobne

Uprawa Stosowanie Stężenie % Termin
Rośliny rabatowo-balkonowe Stosowanie dokorzeniowe 0,4-0,8

Nawóz stosować jednorazowo w formie podlewania, co 10 dni (pierwsze po przyjęciu się roślin - 2 tygodnie po posadzeniu) stosując odpowiednie do danej technologii uprawy systemy nawadniające.

Ukorzenianie sadzonek

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Ilość cieczy l/ha Stężenie % Termin
Sadzonki zielne Podlewanie 20-40 10 0,2-0,4

Nawóz stosować pogłównie po sadzonkowaniu.

Moczenie 40-80 10 0,4-0,8

Nawóz stosować jednorazowo.

Sadzonki półzdrewniałe Podlewanie 40-80 10 0,4-0,8

Nawóz stosować pogłównie po sadzonkowaniu.

Moczenie 40-80 10 0,4-0,8

Nawóz stosować jednorazowo.

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Ilość cieczy l/ha Stężenie % Termin
Sadzonki zielne Podlewanie 20-40 10 0,2-0,4

Nawóz stosować pogłównie po sadzonkowaniu.

Sadzonki zielne Moczenie 40-80 10 0,4-0,8

Nawóz stosować jednorazowo.

Sadzonki półzdrewniałe Podlewanie 40-80 10 0,4-0,8

Nawóz stosować pogłównie po sadzonkowaniu.

Sadzonki półzdrewniałe Moczenie 40-80 10 0,4-0,8

Nawóz stosować jednorazowo.

Sposób sporządzania cieczy użytkowej

Odmierzoną ilość nawozu wlać do odpowiedniej ilości wody i wymieszać.

Środki ostrożności

Podczas prac z nawozem używać odzieży ochronnej, okularów i rękawic gumowych.
W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Po pracy umyć ręce wodą z mydłem.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 0°C do +30°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i żywności.

UWAGA

Nawóz AGRO-SORB® Radiculum może być stosowany łącznie z środkami ochrony roślin.
Nawóz jest zwykle zgodny z większością powszechnie używanych środków ochrony roślin i nawozów. Należy unikać mieszanin wysoko zasadowych. W przypadku wątpliwości zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie mieszaniny. Zabrania się stosowania nawozu AGRO-SORB® Radiculum na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. Nawozu AGRO-SORB® Radiculum nie należy stosować na pastwiskach.

Zobacz inne produkty