Stosowanie L-Amino+® Humus

L-Amino+® Humus

Organiczny biostymulator z organicznymi NANO cząsteczkami.

Skład:

Wolne aminokwasy: (52g/L), 5% (m/m)
Aminokwasy ogółem: 10% (m/m)
Azot całkowity (N): 2% (m/m)
Węgiel organiczny (Corg): 4% (m/m)
Substancja organiczna w suchej masie: 65% (m/m)
Postać: płynna

Zalecenia ogólne

Warzywa

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % Termin
Warzywa Stosowanie dolistne 1,5-3 0,2-0,5

Stosować co 7-14 dni przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści oraz po wystąpieniu warunków stresowych.

Warzywa pod osłonami Stosowanie dokorzeniowe 10-20 0,2

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach 7–14 dniowych przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających oraz po wystąpieniu warunków stresowych.

Warzywa w gruncie Stosowanie dokorzeniowe 20-40 0,2

Wykonać 3-5 zabiegów w sezonie w odstępach 7-14 dniowych oraz po wystąpieniu warunków stresowych.

Uprawy sadownicze

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Sady Stosowanie dolistne 1-2 500-800

Wykonać łącznie 3 opryski w sezonie:

  • na początku kwitnienia,
  • w fazie opadania płatków kwiatowych,
  • 2-3 tygodnie po kwitnieniu

oraz

  • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % Termin
Jagodniki Stosowanie dolistne 1,5-3 0,2-0,5

Stosować co 7-14 dni przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści oraz po wystąpieniu warunków stresowych

Jagodniki pod osłonami Stosowanie dokorzeniowe 10-20 0,2

Stosować w odstępach 7-14 dniowych przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających.

Jagodniki w gruncie Stosowanie dokorzeniowe 20-40 0,2

Wykonać 3-5 zabiegów w sezonie w odstępach 7-14 dniowych.

Sposób sporządzania cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokadnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie umyć.

Środki ostrożności

Podczas prac z nawozem używać odzieży ochronnej, okularów i rękawic gumowych.
W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza.
Po pracy umyć ręce wodą z mydłem. Wstrząsnąć przed użyciem.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 0°C do +30°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i żywności.

UWAGA

Nawozu „Agro-sorb® L-Amino+® Humus naturalne aminokwasy i kwasy humusowe” nie należy stosować na pastwiskach.
Zabrania się stosowania nawozu „Agro-sorb® L-Amino+® Humus naturalne aminokwasy kwasy humusowe” na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm, podczas opadów deszczu oraz na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%.

Zobacz inne produkty