Przejdź do treści

Agro-Sorb® L-Amino+® K

PRAKTYCZNE STOSOWANIE

Ziemniak

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Ziemniak

Dolistne

2-3

0,3-0,4%
(300-400 ml nawozu w 100 l wody.)

300-500

Wykonać łącznie 3 zabiegi:

• 1 w fazie wiązania się pąków kwiatowych,
• 2 zabiegi co 7-10 dni w fazie intensywnego wzrostu bulw.

Dokorzeniowe

8-12

Zabiegi wykonywać co 7-15 dni podczas wegetacji.

Uprawa

Stosowanie

Dawka l/ha (jednorazowa)

Stężenie %

Ilość cieczy roboczej l/ha

Termin

Ziemniak

Dolistne

2-3

0,3-0,4%
(300-400 ml nawozu w 100 l wody.)

300-500

Wykonać łącznie 3 zabiegi:

• 1 w fazie wiązania się pąków kwiatowych,
• 2 zabiegi co 7-10 dni w fazie intensywnego wzrostu bulw.

Ziemniak

Dokorzeniowe

8-12

Zabiegi wykonywać co 7-15 dni podczas wegetacji.


Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.