Przejdź do treści

Ziemniak

Powierzchnia ziemniaków objęta nawożeniem dolistnym wyróżnia się intensywniejszym kolorem i większą zdrowotnością. Z całą pewnością można stwierdzić, że rośliny lepiej znoszą stres spowodowany podtopieniami, brakiem powietrza w glebie.

Instrukcja stosowania


Podniesienie skuteczności środków ochrony roślin
Poprawa parametrów jakościowych
Wyższa odporność na choroby grzybowe
Wyrównanie plonu

3 zabiegi Agro-Sorb Folium

  • 1 zabieg 20-30% skrycia międzyrzędzi od 0,5-1l/ha
  • 2 zabieg  1,5l/ha  na początku kwitnienia
  • 3 zabieg 1,5l/ha po kwitnieniu

BBCH-skala wzrostu