Przejdź do treści

Rzepak (ozimy i jary)

Zastosowanie biostymulatorów w uprawach ozimin zwiększa siłę i wigor, dzięki czemu rośliny budują większy i silniejszy system korzeniowy. Dodatkowym efektem zastosowania aminokwasów jesienią jest pogrubienie szyjki korzeniowej, łodygi oraz liści. Energia zakumulowana w takiej roślinie przygotowuje rzepak do przezimowania, co powoduje lepszy start podczas wznowienia wegetacji. Zastosowanie biostymulatorów w fazie ruszenia wiosennej wegetacji powoduje jej przyspieszenie i szybszy rozwój całej rośliny, a także zwiększa odporność przed warunkami stresowymi. Agro-Sorb w fazie kwitnienia przyczynia się do polepszenia parametrów jakościowych.

Dolistnie


Podniesienie skuteczności środków ochrony roślin
Poprawa parametrów jakościowych
Wyższa mrozoodporność oraz lepsze przezimowanie
Wyrównanie plonu

Zalecamy 3 zabiegi oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia stresu

1 zabieg od fazy drugiego liścia 1-2l/ha Agro-Sorb Folium, L-Amino + Ca 1-2l/ha, L-Amino + B 1-2l/ha, L-Amino + Mg 1-2l/ha

Kolejne zabiegi 1-2l/ha Agro-Sorb Folium (można łączyć z fungicydami i insektycydami)

DodatkowoWedług zapotrzebowania i niedoborów

BBCH-skala wzrostu