Przejdź do treści

Papryka

Produkcja rozsady


dokorzeniowo

Ukorzenianie
Przyspieszenie produkcji rozsady
Rozbudowa systemu korzeniowego

Podlewać roztworem 0,5% Agro-Sorb Radiculum naprzemiennie z L-Amino+ Ca co 3-5 dni.

Przykład:
Pierwszy dzień: podlewać 0,5% Agro-Sorb Radiculum z dodatkiem odpowiedniego nawozu (np. Universol Żółty), za 3-5 dni.
Drugi zabieg wykonać 0,5% roztworem L-Amino+ Ca. Za 4-5 dni ponownie podlewać roztworem 0,5% Agro-Sorb Radiculum w połączeniu z odpowiednim nawozem. Zabiegi powtarzać aż do końca produkcji rozsady.
Ostatni zabieg podlewania Agro-Sorb Radiculum (0,5-0,6%) wykonać przed wysadzeniem rozsady na maty uprawowe lub z pierwszym podlewaniem po posadzeniu na maty.

Zastosowanie Agro-Sorb Radiculum w ostatniej fazie produkcji rozsady zniweluje stres związany z przesadzaniem oraz ułatwi i przyspieszy przyjmowanie się roślin na nowym stanowisku.


dolistnie

Zabezpieczenie przed warunkami stresowymi
Zwiększenie pobierania składników mineralnych
Stymulacja i rozwój nowych korzeni włośnikowych

Korzystnie jest wykonywać oprysk drobno kropelkowy Agro-Sorb Folium 0,5% z dodatkiem nawozu, codziennie lub co 2 dni przez cały okres produkcji rozsady.

Wyrównanie plonu
Mniej owoców pozaklasowych

Po wysadzeniu rozsady w miejsce stałe podlewać Agro-Sorb Radiculum 5-10 l/ha naprzemiennie z L-Amino+ Ca co 4-5 dni.

Przykład:
Pierwszy dzień: podlać Agro-Sorb Radiculum 5-10 l/ha, za 4-5 dni wykonać drugi zabieg L-Amino+ Ca.
Za 4-5 dni ponownie podlewać Agro-Sorb Radiculum 5-10 l/ha.

Zabieg wykonać z pierwszym podlewaniem „EC 0 lub z 2-3 zabiegiem od końca, aby wypłukać nawóz z instalacji do maty „EC 0”.

Dodatkowo


stosowanie dolistne

Błyskawiczne uzupełnienie niedoborów
Polepszenie zdrowotności liści
Wspomaganie fotosyntezy
Wzrost łagiewki pyłkowej
Wydłużenie czasu przechowywania owoców

Po wysadzeniu rozsady w miejsce stałe podlewać Agro-Sorb Radiculum 5-10 l/ha naprzemiennie z L-Amino+ Ca co 4-5 dni.

Przykład:
Pierwszy dzień: podlać Agro-Sorb Radiculum 5-10 l/ha, za 4-5 dni wykonać drugi zabieg L-Amino+ Ca.
Za 4-5 dni ponownie podlewać Agro-Sorb Radiculum 5-10 l/ha.
Zabieg wykonać z pierwszym podlewaniem „EC 0 lub z 2-3
zabiegiem od końca, aby wypłukać nawóz z instalacji do
maty „EC 0”.

BBCH-skala wzrostu