Przejdź do treści

Kukurydza

Zastosowanie biostymulatorów w początkowych fazach powoduje lepszy rozwój systemu korzeniowego, co przekłada się na zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby. Aplikacja Agro-Sorb Folium łącznie z nawozem dolistnym, powoduje szybsze i lepsze przyswajanie podanych mikro/makroelementów. Dodatkowym efektem jest pogrubienie szyjki korzeniowej, łodygi oraz liści, co powoduje zwiększenie odporności przed warunkami stresowymi

Instrukcja stosowania


Podniesienie skuteczności środków ochrony roślin
Poprawa parametrów jakościowych
Wyższa odporność na choroby grzybowe
Wyrównanie plonu

Agro-Sorb Folium:

Optymalnie: 4l/ha podzielone w dawkach 1-2l/ha w 200-300l wody: wykonać́ 1-3 zabiegi
pierwszy: w fazie 3-5 liści
drugi i/lub trzeci: do uzyskania wysokości roślin, uniemożliwiającej zabieg.

BBCH-skala wzrostu