Przejdź do treści

Kalafior

Produkcja rozsady


fertygacja

Ukorzenianie
Przyspieszenie produkcji rozsady
Rozbudowa systemu korzeniowego

Pierwszy zabieg wykonać Agro-Sorb Radiculum roztworem o stężeniu 0,5- 0,6% po wykształceniu przez roślinę pierwszego liścia właściwego, a następnie powtórzyć zabieg po upływie 5-7 dni.

L-Amino+ Ca w stężeniu 0,3-0,4% zastosować 5-7 dni po zastosowaniu drugiej dawki Agro-Sorb Radiculum.

RadiculumL-Amnio+Ca stosować naprzemiennie do zakończenia produkcji rozsady w odstępach 5-7dni.

Ostatni zabieg podlewania Agro-Sorb Radiculum (0,5–0,6%) wykonać przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe. Zastosowanie Agro-Sorb Radiculum w ostatniej fazie produkcji zniweluje stres związany z przesadzaniem oraz ułatwi i przyspieszy przyjmowanie się roślin na nowym stanowisku.


dolistnie

Przyspieszenie przyjmowania się roślin
Zabezpieczenie przed warunkami stresowymi

Agro-Sorb Folium stosować w stężeniu 0,5-0,6% naprzemiennie z L-Amino+ Ca w stężeniu 0,5% co 3-5 dni, aż do zakończenia produkcji rozsady.

Po wysadzeniu na miejsce stałe


stosowanie dolistne

Zapobieganie chorobom fizjologicznym
Wydłużenie czasu przechowywania
Właściwy rozwój róży

Pierwszy zabieg dolistny wykonać Agro-Sorb Folium w ciągu 24h od wysadzenia rozsady na miejsce stałe w ilości 1,5-2l/ha (200-400l wody/ha). Zabieg ten zniweluje stres związany z przesadzeniem, przyspieszy pobieranie wody oraz transport składników mineralnych wewnątrz rośliny.

Drugi zabieg dolistny wykonać Agro-Sorb Folium po 7-14 dniach po pierwszym zabiegu w ilości 1,5-2l/ha (200-400l wody/ha).

Trzeci zabieg opryskiwania należy wykonać na etapie formowania się róży w dawce 2l Agro-Sorb Folium (200-400l wody/ha).

Od początku formowania róż, aż do zbioru stosować L-Amino+ Ca 2-3l/ha i L-Amino+ B 1,5-3l/ha naprzemiennie lub łącznie co 7 do 14 dni w celu zapobiegania wystąpieniu chorób fizjologicznych związanych z niedoborem Ca i B. Stosowanie L-Amino+ Ca oraz L-Amino+ B zapewnia właściwy rozwój róży, a co więcej, wydłuża czas przechowywania.

W przypadku łącznego stosowania, ilość nawozów proporcjonalnie zmniejszyć w taki sposób, aby dawka łączna wynosiła 1,5-3l/ha, a stężenie zawierało się w przedziale 0,5-1%. Stosować zgodnie z fazą rozwojową roślin.

Dodatkowo


stosowanie dolistne

L-Amino+ K oraz L-Amino+ Mg stosować w razie stwierdzenia niedoborów