Przejdź do treści

Burak cukrowy

Dolistnie


Podniesienie skuteczności środków ochrony roślin
Poprawa parametrów jakościowych
Wyrównanie plonu

Agro-Sorb Folium

Rekomendujemy 3 zabiegi.
1 zabieg w fazie drugiego liścia od 1 do 2 l Agro-Sorb Folium na hektar
Kolejne zabiegi w odstępie 14 dni w zależności od panujących warunków pogodowych
Dodatkowo każdorazowo po wystąpieniu stresu

L-Amino+ Ca

1 zabieg w terminie 4 lub 5 tygodni przed zbiorem buraka w dawce od 2 do 3 litrów na hektar