Przejdź do treści

Susza a głębokość siewu zbóż jarych

Osiągnięcie zadowalającego plonu w trakcie nieustępującej suszy jest wyzwaniem dla każdego rolnika. Czy głębokość siewu będzie miała wpływ na nasz plon?

Podręczniki i hodowcy zalecają wysiew na głębokość 2-4 cm. W praktyce najczęściej ziarno jest wysiewane na głębokość 4 cm. Należy pamiętać, że ziarno, aby wykiełkować, będzie potrzebowało 50-60% wody w stosunku do swojej masy. Choć może się to wydawać niewielkim zapotrzebowaniem, rolnicy z terenów objętych suszą wiedzą doskonale, że wody może być za mało, aby plon był zadowalający. Zatem, czy rozwiązaniem będzie głębszy wysiew?

Nasz doradca Radosław Rysiak, wraz z kolegami rolnikami przeprowadzili doświadczenie. Do zapraw grzybobójczych dodano wolne aminokwasy.

W ilości 2-3l/1000kg, zastosowano Agro-Sorb Folium. Dzięki temu zabiegowi mogli zasiać jęczmień jary na głębokość 6 cm. Pomimo dłuższej drogi, jaką kiełki miały do pokonania, siewki krzewią się dobrze, są odżywione bez śladów żółci. Co więcej, na roślinach nie ma śladu po uszkodzeniach przymrozkowych, choć te wystąpiły powschodowo.

groch jary

Warto pamiętać: Bez dodatku aminokwasów roślina nie miałaby siły, aby wzejść z głębokości 6 cm.

Podobny zabieg został przeprowadzony na grochu jarym, odmiana Batuta. Ziarno zostało zaprawione w połączeniu z biostymulatorem Agro-Sorb Folium w ilości 2-3l/1000kg. Groch został zasiany na głębokość 10 cm. Pomimo wielomiesięcznej suszy i głębokiego zasiewu, roślina wzeszła i krzewi się zgodnie z założeniami

Oczywiście zastanawiając się, na jaką głębokość wysiać zboża, powinniśmy wziąć również pod uwagę, z jaką glebą mamy do czynienia. Cięższe gleby będą wymagały płytszego siewu, gdyż energia, jaką ziarno będzie potrzebowało do wykiełkowania, będzie wyższa, z kolei gleby lżejsze zasiewamy nieco głębiej, aby nie doprowadzić do odkrycia ziarna, co spowoduje, że ziarno będzie kiełkowało dłużej z powodu braku dostępu do wody kapilarnej.

Na powyższych przykładach widać, że stosowanie aminokwasów przynosi korzyści w postaci dobrego wigoru nawet w warunkach stresowych, nie tylko podczas stosowania dolistnego, a również jako dodatkowe odżywienie zaprawianego ziarna.

Chcesz wiedzieć więcej? Zasubskrybuj nasze konto na YT