Przejdź do treści

Dlaczego warto stosować biostymulatory Agro-Sorb?

Ostatnie lata w rolnictwie były bardzo dynamiczne. Zmienne warunki pogodowe takie jak coraz częściej występująca susza czy nawalne deszcze w połączeniu z niestabilną sytuacją gospodarczą, spowodowało, że stosowanie biostymulatorów Agro-Sorb stało się  nie tylko zabiegiem mającym korzystny wpływ na poprawę plonowania roślin ale również na zachowanie opłacalności produkcji.

Biostymulatory Agro-Sorb

Czym są biostymulatory Agro-Sorb z hydrolizy enzymatycznej?

Biostymulatory Agro-Sorb to preparaty zawierające naturalne lewoskrętne aminokwasy pozyskane w wyniku wyjątkowej technologii ekstrakcji aminokwasów i innych związków bioaktywnych poprzez hydrolizę enzymatyczną. Niezwykle istotnym jest aby pozyskane aminokwasy były biologicznie czynne.  Jest to możliwe do osiągniecia gdy aminokwasy pozyskiwane są poprzez dodanie enzymów do preparatu, z którego wytwarzamy biostymulatory. W odróżnieniu od hydrolizy chemicznej, w której białka rozpuszcza się w wysokiej temperaturze, przez co dochodzi do ich niekontrolowanego rozpadu i ich uszkodzenia, hydroliza enzymatyczna jest najłagodniejszą metodą uzyskiwania wolnych aminokwasów. W jej wyniku powstają nieuszkodzone wolne aminokwasy w biologicznie aktywnej lewoskrętnej formie.

Korzyści wynikające ze stosowania biostymulatorów z hydrolizy enzymatycznej.

W optymalnych warunkach glebowych i pogodowych, wszystkie rośliny powinny być zdolne do samodzielnego wyprodukowania aminokwasów. W przypadku wystąpienia stresów biotycznych czy abiotycznych samodzielna zdolność produkcji aminokwasów przez rośliny znacznie maleje, co ma swoje odzwierciedlenie w prawidłowym procesie fizjologicznym, a co za tym idzie w plonowaniu. Dlatego stosowanie w całym okresie wegetacji dolistnych biostymulatorów Agro-Sorb zawierających wolne aminokwasy wpływa korzystnie na zdrowotność i plonowanie upraw.

Biostymulatory  Agro-Sorb stymulują rośliny do:

 • Pobierania większej ilości składników pokarmowych
 • Lepszego wykorzystania fungicydów i insektycydów
 • Zapobiegania okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Zwiększenia działania preparatów biologicznych, zawierających bakterie probiotyczne
 • Zwiększenia odporności roślin na patogeny grzybowe
 • Zwiększenia wtórnej odporności na stres biotyczny
 • Wzmożonego i szybszego rozwoju systemu korzeniowego

Wpływ biostymulatorów Agro-Sorb na parametry roślin:

 • Intensywny przyrost zielonej masy oraz lepsze wybarwienie
 • Znaczna poprawa zdrowotności
 • Zwiększona odporność na choroby i szkodniki
 • Ogólna poprawa jakości roślin

Zapobieganie i łagodzenie skutków stresu:

 • Nagłe zmiany pogody (wysokie amplitudy temperatur)
 • Susza, burza, gradobicie, przymrozki, ulewne deszcze
 • Poparzenia słoneczne – fotodestrukcja chlorofilu
 • Choroby związane z niedoborem mikroelementów
 • Uszkodzenia po zastosowaniu środków chemicznych

Ponad wyżej wymienione, stosowanie biostymulatorów Agro-Sorb powoduje równomierną stymulację roślin we wszystkich fazach rozwoju.

Chcesz wiedzieć więcej? Zasubskrybuj nasze konto na You Tube