Dane kontaktowe:

ul. Gruszowa 47
42-215 Częstochowa
Polska

Doradca rolny:

Dystrybutorzy na rynek polski:

Sprawdź na mapie gdzie możesz
kupić nasze produkty:

Gdzie kupić?
Dystrybutor na rynek niemiecki:

Agrillio
Zadaj pytanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGRO-SORB® Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest AGRO-SORB® Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie pod adresem ul. Gruszowa 47, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658816, posiadająca REGON: 366361591, NIP: 5732875479.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo złożenia skargi do organu nadzoru. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy dane.osobowe@agro-sorb.com