Agro-Sorb® Radiculum

Praktyczne stosowanie

Sady

Uprawa Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % Termin
Sady 0,05-0,2

Podlać bezpośrednio po przesadzeniu drzew oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

10-15

Zasilanie roślin 2-3 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Uprawa Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % Termin
Sady 0,05-0,2

Podlać bezpośrednio po przesadzeniu drzew oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Sady 10-15

Zasilanie roślin 2-3 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.


Ukorzenieniae sadzonek >> kliknij

Zobacz inne produkty