Agro-Sorb® Radiculum

Praktyczne stosowanie

Rośliny jagodowe


Uprawa Stosowanie Stężenie % Termin
Rośliny jagodowe Maty 0,05-0,2

Pogłówne zasilanie roślin w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawadniających oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

W gruncie 0,05-0,2
Uprawy polowe 0,05-0,2

Zasilanie roślin 3-5 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % l/tunel
(250 m2)
Termin
Rośliny jagodowe Stosowanie dokorzeniowe
Pod osłonami
Maty
0,05-0,2

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Rośliny jagodowe Stosowanie dokorzeniowe
Pod osłonami
W gruncie
0,05-0,2

Pogłówne podlewanie roślin w odstępach co 7-14 dni za pomocą kropelkowego systemu nawadniania oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Rośliny jagodowe Stosowanie dokorzeniowe
Uprawy polowe
0,05-0,2

Zasilanie roślin 3-5 razy w sezonie w odstępach 7-14 dniowych, z użyciem odpowiednich systemów nawodnieniowych oraz każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Zobacz inne produkty