Stosowanie L-Amino+®

Uprawy jagodowe


Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % Termin
Jagodniki Stosowanie dolistne 1,5-3 0,2-0,5

Stosować co 7-14 dni przez cały sezon wegetacyjny począwszy od wykształcenia pierwszych liści oraz po wystąpieniu warunków stresowych

Jagodniki pod osłonami Stosowanie dokorzeniowe 10-20 0,2

Stosować w odstępach 7-14 dniowych przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniających.

Jagodniki w gruncie Stosowanie dokorzeniowe 20-40 0,2

Wykonać 3-5 zabiegów w sezonie w odstępach 7-14 dniowych.


Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.


Zobacz inne produkty