Stosowanie L-Amino+®

Trawy

Uprawa Stosowanie Dawka ml (jednorazowa) Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Łąki Stosowanie dolistne 1,5-2 200-300

Wykonać zabiegi:

  • 1-szy zabieg wiosną po ruszeniu wegetacji,
  • następne zabiegi około 7 dni po każdym pokosie

oraz

  • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.
Trawy nasienne Stosowanie dolistne 1,5-2 200-300

Wykonać zabiegi:

  • 1-szy zabieg powschodowo w fazie 3-4 liści,
  • 2 zabieg około 14 dni po pierwszym

oraz

  • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Stosowanie alternatywne

Zabiegi można również wykonywać w mikrodawkach np. 0,5-0,75 l/ha do każdego zabiegu dolistnego tak aby łączna dawka wynosiła 4-8 l/ha.


Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.


Zobacz inne produkty