Stosowanie L-Amino+® Ca

Uprawy sadownicze


Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa)
Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Sady
Stosowanie dolistne 0,3-0,4 100

Wykonać 3 do 5 oprysków w sezonie:

  • począwszy od fazy zawiązywania owoców

oraz

  • dodatkowo po wystąpieniu niedoborów.
lub 3-4 500-1000
Stosowanie dokorzeniowe 8-15

Podlewać rośliny w odstępach 2-3 tygodniowych podczas całego okresu owocowania.


Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa)
Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Sady
Stosowanie dolistne 0,3-0,4 100

Wykonać 3 do 5 oprysków w sezonie:

  • począwszy od fazy zawiązywania owoców

oraz

  • dodatkowo po wystąpieniu niedoborów.
Sady
Stosowanie dolistne lub 3-4 500-1000

Wykonać 3 do 5 oprysków w sezonie:

  • począwszy od fazy zawiązywania owoców

oraz

  • dodatkowo po wystąpieniu niedoborów.
Sady
Stosowanie dokorzeniowe 8-15

Podlewać rośliny w odstępach 2-3 tygodniowych podczas całego okresu owocowania.Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.

Zobacz inne produkty