Stosowanie L-Amino+® Ca

Porzeczka


Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa)
Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Porzeczka
Stosowanie dolistne 0,3-0,4 100

Pryskać rośliny po wykształceniu liści do zbiorów.

lub 1,5-3 400-600
Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa)
Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Porzeczka
Stosowanie dolistne 0,3-0,4 100

Pryskać rośliny po wykształceniu liści do zbiorów.

Porzeczka
Stosowanie dolistne lub 1,5-3 400-600

Pryskać rośliny po wykształceniu liści do zbiorów.


Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.

Zobacz inne produkty