Stosowanie L-Amino+® Ca

L-Amino+Ca

Wapń (Ca) skompleksowany naturalnymi aminokwasami z hydrolizy enzymatycznej.

Skład:

Wolne aminokwasy: 4,75% (m/m)
Azot całkowity (N): 5,00% (m/m)
Wapń (CaO): 8,00% (m/m)
Bor (B): 0,20% (m/m)
Postać: płynny, roztwór

Zalecenia ogólne

Uprawy sadownicze

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa)
Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Sady
Stosowanie dolistne 0,3-0,4 100

Wykonać 3 do 5 oprysków w sezonie:

 • począwszy od fazy zawiązywania owoców

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu niedoborów.
lub 3-4 500-1000
Stosowanie dokorzeniowe 8-15

Podlewać rośliny w odstępach 2-3 tygodniowych podczas całego okresu owocowania.


Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa)
Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Sady
Stosowanie dolistne 0,3-0,4 100

Wykonać 3 do 5 oprysków w sezonie:

 • począwszy od fazy zawiązywania owoców

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu niedoborów.
Sady
Stosowanie dolistne lub 3-4 500-1000

Wykonać 3 do 5 oprysków w sezonie:

 • począwszy od fazy zawiązywania owoców

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu niedoborów.
Sady
Stosowanie dokorzeniowe 8-15

Podlewać rośliny w odstępach 2-3 tygodniowych podczas całego okresu owocowania.Warzywa

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Warzywa Stosowanie dolistne 0,3-0,4 100

Wykonać 2 do 4 oprysków w sezonie począwszy od wykształcenia pierwszych liści oraz po wystąpieniu warunków stresowych.

lub 1,5-3 400-600
Szklarnie, uprawy na matach 8-15 Kropelkowe systemy nawadniania

Co 10-14 dni w zależności od zapotrzebowania fizjologicznego roślin oraz występowania warunków stresowych.

Uprawy gruntowe posiadające systemy nawadniania kropelkowego Łącznie 30-45 Kropelkowe systemy nawadniania

Wykonać w odstępach 2-3 tygodniowych podczas całego cyklu w dowolnie dzielonych dawkach.

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Stężenie % Termin
Warzywa Stosowanie dolistne 0,3-0,4 100

Wykonać 2 do 4 oprysków w sezonie począwszy od wykształcenia pierwszych liści oraz po wystąpieniu warunków stresowych.

Warzywa Stosowanie dolistne lub 1,5-3 400-600

Wykonać 2 do 4 oprysków w sezonie począwszy od wykształcenia pierwszych liści oraz po wystąpieniu warunków stresowych.

Warzywa Stosowanie dokorzeniowe
Szklarnie, uprawy na matach
8-15 Kropelkowe systemy nawadniania

Co 10-14 dni w zależności od zapotrzebowania fizjologicznego roślin oraz występowania warunków stresowych.

Warzywa Stosowanie dokorzeniowe
Uprawy gruntowe posiadające systemy nawadniania kropelkowego
Łącznie 30-45 Kropelkowe systemy nawadniania

Wykonać w odstępach 2-3 tygodniowych podczas całego cyklu w dowolnie dzielonych dawkach.


Uprawy polowe

Uprawa Stosowanie Dawka l/ha (jednorazowa) Ilość cieczy roboczej
l/ha
Termin
Rzepak ozimy Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać łącznie 3 zabiegi:

 • 1 zabieg jesienią w fazie 5 - 8 liści
 • 1 - 2 zabiegi wiosną:

- pierwszy po wznowieniu wegetacji

- drugi przed kwitnieniem

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Rzepak jary Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać 1 - 2 zabiegi:

 • pierwszy w fazie 5 - 8 liści,
 • drugi przed kwitnieniem

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych
Zboża ozime Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać łącznie 3 zabiegi:

 • 1 zabieg jesienią w fazie 3 - 4 liści
 • 1 - 2 zabiegi wiosną:

- pierwszy w fazie ruszenia wegetacji,

- drugi przed fazą kłoszenia (przed kwitnieniem)

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.
Zboża jare Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać łącznie 1 - 2 zabiegi:

 • pierwszy w fazie krzewienia roślin,
 • drugi przed fazą kłoszenia (przed kwitnieniem)

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.
Kukurydza Stosowanie dolistne 1-2 200-300

Wykonać 1 - 2 zabiegi:

 • od fazy 4 - 6 liści do uzyskania wysokości roślin, uniemożliwiającej zabiegi oprysku

oraz

 • dodatkowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Sposób sporządzania cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie umyć.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 00C do +300C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i żywności.

Środki ostrożności

Podczas prac z nawozem używać odzieży ochronnej, okularów i rękawic gumowych. W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Po pracy umyć ręce wodą z mydłem. Wstrząsnąć przed użyciem.

Uwaga

Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Zakres stosowania

 • Uprawy sadownicze – stosować dolistnie, doglebowo za pomocą nawadniania kropelkowego (fertygacja).
 • Uprawy warzywnicze -stosować dolistnie, doglebowo za pomocą nawadniania kropelkowego (fertygacja).
 • Przeznaczenie: do korygowania i zapobiegania niedoborom wapnia (Ca) i boru (B).
 • Zawiera wapń (Ca) i bor (B) skompleksowane naturalnymi wolnymi L-α aminokwasami.

Zobacz inne produkty